H.J.P Fokkenrood

Innovative strategies for
intermittent claudication

towards a stepped care approach and new outcome measures

MENU

Stellingen


Mijn stellingen

  1. Gesuperviseerde looptherapie is veel meer dan het verhogen van de loopcapaciteit van patiënten met claudicatio intermittens. Dit proefschrift
  2. Een getrapte behandeling bij de behandeling van claudicatio intermittens leidt tot een significante kostenbesparing voor de Nederlandse gezondheidszorg. Dit proefschrift
  3. Gesuperviseerde looptherapie is een veilige behandeling, ook bij cardio-pulmonaal gecompromitteerde patiënten. Dit proefschrift
  4. Ook met een fietstest kan men claudicatio intermittens diagnosticeren. Dit proefschrift
  5. Al is en blijft het vak van chirurg (minimaal) invasief, het adagium Primum non nocere ('allereerst zo min mogelijk beschadigen') blijft onverminderd gelden. Thomas Sydenham (1624–1689)
  6. Duurzame, veiligere en goedkopere zorg! Toch houden zowel de patiënt, de dokter als de zorgverzekeraar (vooralsnog) niet van gesuperviseerde looptherapie. Dit proefschrift
  7. Keep Walking Johnny Walker
  8. If you're walking down the right path and you're willing to keep walking, eventually you'll make progress. Barack Obama
  9. Je bent nooit te oud om te jongleren. Peter Kops alias Extince
  10. Science is not only a disciple of reason but, also, one of romance and passion. Stephan Hawking